Märkesförsäkring bara för Mercedes-Benz 

Logo Mercedes-Benz
Logo Mercedes-Benz

Förar- och passagerarolycksfall

Denna tilläggsförsäkring ger extra ersättning utöver den ersättning som trafikförsäkringen ger, ifall någon skadas eller avlider efter en trafikolycka med den försäkrade bilen.

  • Ersättning vid medicinsk invaliditet - Med medicinsk invaliditet menas bestående nedsättning av kroppsfunktion.
  • Ersättning vid dödsfall - Om den försäkrade avlider till följd av personskadan inom två år från olyckstillfället utbetalas 50 000 kr till den försäkrades dödsbo.
  • Kristerapi - ges med högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Vill du lägga till Förar- och passagerar­olycksfall?

Har du redan en Mercedes-Benz Försäkring och vill lägga till en tilläggsförsäkring? Fråga om försäkring eller ring 08-541 705 85 så hjälper vi dig.

Du kan också välja att lägga till tilläggsförsäkringar när du köper en ny bilförsäkring.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.